TRANSORANJE

SKOOL VIR DOWES / SCHOOL FOR THE DEAF

AKADEMIE / ACADEMIC

ACADEMIC LEARNING AREAS:

The primary and secondary learning areas of the Gauteng Department of Education are followed up to grade12.

Standard vakke word aangebied:                PRE-PRIMêRE AFDELING (VANAF 3 JAAR)

GRONDSLAGFASE (GRAAD R - 3)

INTERMEDIËRE FASE (GRAAD 4 - 6)

 • Afrikaans
 • Engels / English
 • Tegnologie / Tegnology
 • Kuns en Kultuur / Arts & Culture
 • Mens en Sosiale Wetenskappe / Human and Social Sciences
 • Natuurwetenskappe / Natural Sciences
 • Wiskunde/ Mathematics

 SENIOR FASE (GRAAD 7 - 9)

 • Afrikaans
 • Engels / English
 • Tegnologie / Tegnology
 • Kuns en Kultuur / Arts & Culture
 • Mens en Sosiale Wetenskappe / Human and Social Sciences
 • Natuurwetenskappe / Natural Sciences
 • Wiskunde / Mathematics

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT FASE (GRAAD 10 - 12)

 • Afrikaans Eerste Addisionele Taal / First Additional Language
 • Engels Tweede Addisionele Taal / English Second Additional Language
 • Wiskundige Geletterdheid / Mathematical Literacy
 • Ingenieursgrafika en Ontwerp / Grafic & Design
 • Rekenaartoepassingstegnologie / Computer-Technology Literacy
 • Lewensoriëntering / Life Orientation

LSOB:  AFDELING VIR LEERDERS MET 'N GROOT BEHOEFTE AAN GESPESIALISEERDE ONDERWYS

Transoranje spog met 'n 100% Matriek slaagsyfer vir die afgelope paar jaar.

 

Individual attention for each learners is very important to us, therefore classes are divided in smaller groups.

VAARDIGHEID AFDELING: 

Vaardigheids vakke word aangebied vir leerders wat meer prakties georiënteerd is.

VAARDIGHEID AFDELING

 • Sweiswerk / Metal work
 • Houtwerk / Woodwork
 • Gasvryheidstudie / Hospitalitystudy
 • Naaldwerk / Needle work
 • Stoffering / Upholstery
 • Basiese Geletterdheid / Basic Literacy
 • Basiese Rekenaarvaardigheid / Basic Computer Skills
 • C.A.S. (Crafts, Arts & Skills) - beads work, wire work, mosaik, vegetable tunnels.

 

 

SKOOLFONDS 2017: R6070  per leerder jaar  

AFDELINGS HOOFDE                                                                                                                       KLEUTERSKOOL                      GRONDSLAG FASE                    INTERMEDIËRE FASE       Me Ancri Swanepoel                   Johanda Kekana                        Me Ouma Mudau

                                                            

SENIOR FASE                                                                                                                                     Me Karin de Wet                     

 VAARDIGHEIDS AFDELING

Me Sonia Schoeman            

 Adjunk-hoof Mev A Fourie                                 PRINSIPAAL:  Dr W de Wet