TRANSORANJE

SKOOL VIR DOWES / SCHOOL FOR THE DEAF

KULTUUR / CULTURE

GEBARE KOOR / SIGN LANGUAGE CHOIR

Leerders tree gereeld op by skole, kerk en konserte. Die lied se woorde word deur middel van gebare taal geinterpreteer terwyl die kunstenaar sing.  Die Gebare Koor groepe spog met optredes saam met verskeie bekende kunstenaars soos bv. Annelie van Rooyen, Laurika Rauch, Sonja Heroldt, Steve Hofmeyer, Nianell asook saam met internasionale kunstenaar, Dana Winner. Hoogstaande gehalte opvoerings het gelei tot verskeie internasionale toere en die skool ontvang gereeld uitnodigings vanaf ander lande.

                  

Die immer gewilde liedjie van Dana Winner "Let the Children Have a World" tesame met Transroanje se Gebare Koor kan besigtig word op You tube:

http://www.youtube.com/watch?v=5TOdXgdmwwE

 CSS (Christian Student Society) / CSV (Christelike Studente Vereniging)

Christian morals is important to us at Transoranje School and learners are eager to attend the CSS meetings.